Εμφάνιση υποβάθρου που δείχνει το ανάκτορο της Φαιστού
Τοπογραφικός χάρτης της Μεσαράς σε υπόβαθρο
Τομή Αίθουσας ΙΙΙ, Από τη Ρώμη στο Βυζάντιο
Τομή Αίθουσας Ι, Προϊστορική Κατοίκηση

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς

Η ανθρώπινη παρουσία στην πεδιάδα της Μεσαράς από τους προϊστορικούς ως τους χριστιανικούς χρόνους.

Η ίδρυση ενός Αρχαιολογικού Μουσείου αφιερωμένου αποκλειστικά στις αρχαιότητες της Μεσαράς υπήρξε πάγιο αίτημα των κατοίκων αλλά και των ανασκαφέων της εδώ και δεκαετίες. Το νέο Μουσείο έχει ως στόχο ν’ αναδείξει την ιδιαιτερότητα μιας σημαντικής περιοχής στο πέρασμα του χρόνου, από την Προϊστορία ως το Μεσαίωνα, να προβάλει την καταλυτική επίδραση της ιδιαίτερης γεωμορφολογίας του τόπου στην εμφάνιση και ανάπτυξη του πολιτισμού με τη συνδρομή και τις σύγχρονης τεχνολογίας, να μιλήσει για το παρελθόν αυτού του τόπου στα παιδιά και τους νέους και ν’ αποτελέσει τον πυρήνα διασύνδεσης των πολυάριθμων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της περιοχής.

ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Ενότητα με τους στόχους του Αρχαιολογικού Μουσείου Μεσσαράς

Σύγχρονο. Διαχρονικό. Προσβάσιμο.

Η ανάδειξη της καθοριστικής επίδραση του Τόπου, στις κάθε είδους εκφάνσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας στην πορεία του Χρόνου.

Σύγχρονο 100%
Διαχρονικό 100%
Προσβάσιμο 100%